Miért fontos napjainkban az iskolai papírgyűjtés és hogyan volt megoldható a koronavírus által okozott pandémia idejében?

Több évtizede tanítónőként és rajztanárként dolgozom. Munkámnak köszönhetően látom az elmúlt évtizedek digitalizáció térnyerése okozta népbutításának hatását tanítványaim életében. Az a tény, hogy 6-7 éves gyermekek kezében számítógép és okostelefon található, egyáltalán nem tesz jót a papírhasználat gyakorlati alkalmazásának, fenntartásának. Mint ahogyan az elmúlt két tanév, pandémia okozta digitális oktatásban töltött időszaka sem szolgált előnyünkre. Az iskolai papírgyűjtést azonban, ahogy több évtizede, most sem szüneteltettük! Persze tény, mint mindennek, az iskolai papírgyűjtésnek és a Duna Recycling által számunkra biztosított tematikus napoknak is más a hangulata a teljes osztályközösség személyes jelenlétében! Leírhatatlan gyermekeink boldogsága, amikor az általuk összegyűjtött papírokat rendszerezve, szakember vezetésével, de ők maguk helyezik el az iskolánkkal szerződésben álló Duna Recycling teherautóján. Az elmúlt két tanévben ezt a lehetőséget tanulmányi átlag alapján lehetett kiérdemelni, de az összegyűjtött papírok leadását minden diákunk számára biztosítottuk.

Mikor, hogyan érdemes elkezdeni a papírhasználat és az iskolai papírgyűjtés fontosságának megszoktatását gyermekeinkkel?

Több évtizedes gyakorlattal rendelkező tanítónőként, osztályfőnökként és rajztanárként mondom, a digitalizáció térnyerése ellenére is megszerettethetjük az iskolai papírgyűjtést és az iskolai papírgyűjtéshez társuló feladatokat gyermekeinkkel. Ám időben – ha lehet, még első osztályban – érdemes elkezdeni. Iskolánkban rajzórán bevett gyakorlat, hogy minden hónapban, az utolsó órán, az elkészített rajzokból minden gyermek kiválaszt egyet, melyet lefényképezünk és a papír alapú rajzot a papírgyűjtésre szánt papírok közé rakjuk. Hogy tanítványaim kreatívak maradjanak, nekik kell indokolniuk, miért éppen az adott rajzot választották és ajánlották fel. Motivációjuk fenntartása érdekében, saját osztályomban bevezettem a havi egy, papírgyűjtési tematikával foglalkozó osztályfőnöki órát, melyen mindenki szelektálja a padtársa által a hónap során összegyűjtött és az iskolába behozott papírokat. Természetesen a jutalom sem marad el! Minden tanév lezárása egy több napos, az osztályközösség testi-lelki épülését szolgáló nyári tábor, melynek költségeibe beépítjük a papírgyűjtésért megérdemelten kapott anyagi javakat!